satmak üçin arzan agaç sandyklar

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Önümiň jikme-jigi:

Goňur reňkde ýa-da gadymy ak reňkde satylýan HYC194025-arzan agaç sandyklar. Ulanylan ululygy, nyşany, reňki we dizaýny gowy garşylanýar.Customöriteleşdirilen dizaýn we nusgamyz üçin şol bir MOQ bar.

1. Goňur goňur reňkli tutawaçly agaç höwürtge sandyklary, bezegli agaç saklaýyş konteýner gutulary, toplum 3. Metal burç bezegi bilen.Bu ajaýyp agaç sandyk, stil, funksiýa we dizaýn.Bezeg, saklamak we guramak üçin ajaýyp üçburçly höwürtge sandyklary.

2. Aladalanan dizaýn, bu üzüm stilindäki sandyklara ýönekeý owadanlyk berýär.

3.Bu höwürtge sandyklary berk saklanýar we aňsat saklamak üçin biri-birine höwürtge döredýär, şeýle hem ýer we ýük tygşytlaýar.Kesilen tutawaçlar olary daşamagy aňsatlaşdyrýar.

4. bu köp işleýän agaç sandyk gaplar.Bu agaç saklaýyş gutulary oýunjaklar, oýunlar ýa-da senet önümleri üçin amatlydyr.Dürli ululyklar ýassyk, düşek, polotensalar, hajathana we ş.m. saklamak üçin birnäçe saýlawy hödürleýär.

5. Olar berk sandyklar, ýöne has bezegli.Aşhana şkaflarynyň ýokarsynda süýjüler üçin ulanylyp bilner we çagalar her gün iýmezler.

6. Uly sandyk üçin ululygy: 35x25x15 sm.3 sany agaç höwürtge sandyklary toplumy

baoer (1)
  1. Custöriteleşdirilen ululyk, logotip, reňk we dizaýn makullanýar.Customöriteleşdirilen dizaýn we nusgamyz üçin şol bir MOQ bar.
Zawodyň tertibi: Biz FSC kepillendirilen zawod.18 ýyl FSC kepillendirilen öndüriji, 16 ýyl Alibaba Altyn üpjün ediji
Material saýlamak: Paulownia wd, Pine wd, poplar wd, Beç agajy, faner, MDF
Ölçegi: Düzülip bilner
OEM hyzmaty: Hawa
Hil barlagy: Üç gezek barlamak ulgamy
1. Çig mal saýlamak
2. processhli prosese gözegçilik etmek
3. Kompýuteriň üsti bilen barlamak
Tehniki: Jaýlanan, oýulan, lazer nagyşlary, Boýalan, boýalan reňk, ýalyn ýanýar
Mysal üçin wagt: Takmynan 5-7 iş güni
Önümçiligiň öňdebaryjy wagty: Takmynan 40-55 gün
MOQ: Haryt üçin USD1000.00 we iberiş üçin USD5000.00.
Gaplamak maglumatlary: Adaty gaplama: ak kagyz, EPE köpük kagyzy, köpürjik halta, çişirilen gaplama, poçta sargyt gutusy, içki guty, reňkli senet gutusy, 5 gat gasynlanan karton.Custöriteleşdirilen gaplama garşylandy.
Tölegiň şerti: T / T, L / C, Paypal, Western Union, Alibaba söwda kepilligi.

xiangqi (1) xiangqi (8) xiangqi (9) xiangqi (10) xiangqi (5) xiangqi (6) xiangqi (7) xiangqi (4) xiangqi (3) xiangqi (2) xiangqi (13)

baoer (2)

S: Önümçilik ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biz senagaty we söwdany birleşdirýän FSC kepillendirilen öndüriji, 14 ýyl Alibaba Altyn üpjün ediji.Esasan her dürli agaç guty we agaç senetleri bilen meşgullanýar.

S: Siziň hiliňizi nädip bilerin?

J: solutionokary çözgüt jikme-jik suratlar we nusgalar hilimizi barlap biler.

S: Ilki bilen nusga alyp bilerinmi?Nusga nädip zarýad berilýär?

J: simpleönekeý nusga mugt we ýük ýygnamak ýa-da öňünden tölenen.Sargyt gelende zarýadly nusga yzyna gaýtarylyp bilner.

S: Müşderiniň dizaýnyny edip bilersiňizmi?

J: Custöriteleşdirilen dizaýn we ululyklar kabul edilýär.OEM-i kabul edýäris.

S: Nädip tölemeli?

J: Paypal, günbatar birleşigi, kompaniýamyzyň hasabyna gönüden-göni bank geçirimini we LC-ni görýäris.Aboveokardakylaryň hemmesi elýeterli däl bolsa, size tölegli hasap-faktura bereris we diňe kredit kartoçkasy bilen tölärsiňiz.

S: Uzak möhletli import edijiler ýa-da paýlaýjylar üçin peýdasy näme?

J: Şol yzygiderli müşderiler üçin ajaýyp arzanladyş, mugt eltip bermek, ýörite dizaýn, mugt gaplamak we adaty talaplar boýunça QC mugt nusga hödürleýäris.

S: Gapy hyzmatyna gapy alyp bilerinmi?

J: Hawa, gapy hyzmatyny hödürläp bileris.

xiangqi (14)

  • Öňki:
  • Indiki: