Biz hakda

milato

“Shandong Huiyang Industry Co., Ltd.” 2003-nji ýylda döredilen FSC kepillendirilen öndüriji bolup, esasan her dürli agaç gutusy, agaç senetleri, agaç gap-gaçlary, agaç baýramçylygy bezegi we agaç mebelleri bilen gözleg, işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýar.Amatly transport ygtyýary bolan Jinanda ýerleşýär.Gaty hil gözegçiligine we oýlanyşykly müşderi hyzmatyna bagyşlanan tejribeli işgärlerimiz, talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak we müşderiniň doly kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin elmydama elýeterlidir.

'' Qualityokary hil biziň yzygiderli gözlegimizdir.Üç basgançakly hil barlagy, ýokary hilli we durnukly öndürijiligi bilen ýokary hilli önümleri we çalt eltilmegini kepillendirip biler.

Şahadatnama

Soňky ýyllarda kompaniýamyz Sawing maşyny, Press planlaýjy, kiçi göwrümli polishing enjamy, basma enjamy, polat maşyn, dört gapdal planlaýjy, goşa pyçak, köp pyçak armatura, tikin maşyny, lazer nagyş maşynlary ýaly öňdebaryjy enjamlary hödürledi. , Kagyz kesiji maşyn, atylylyk pressleýji maşyn, Peç enjamy, Çap ediji maşyn, Karton gaýtadan işleýän maşyn.
Mundan başga-da, ähli agaç materiallarymyzyň yzarlanmagyny üpjün etmek üçin FSC şahadatnamasyny aldyk.Şeýle hem EN71, LFGB, CARB bar.Agaç önümlerimiziň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin FDA şahadatnamasy.Agaç önümlerimiz Hytaýyň hemme ýerinde gowy satylýar we Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Europeewropa, orta gündogar, Aziýa, günorta Afrika we Okeaniýa eksport edilýär!
Taslama toparymyz müşderilere gowy pikiri öwretmäge kömek edýär.Modany, özüne çekiji, dürli senetleri dizaýn edýäris we ýasaýarys.

Sergi

Taslama toparymyz müşderilere gowy pikiri öwretmäge kömek edýär.Modany, özüne çekiji, dürli senetleri dizaýn edýäris we ýasaýarys.
Şeýle hem, OEM we ODM sargytlaryny goldaýarys.Katalogymyzdan häzirki önümi saýlamak ýa-da anketaňyz üçin in engineeringenerçilik kömegi gözlemek bilen, müşderi hyzmat merkezine gözleg talaplaryňyz barada gürleşip bilersiňiz.
On ýyldan gowrak wagt bäri agaç senetlerinde zawodda öňdebaryjy bolýarys.MUGT dizaýn, OEM goldawy, pes MOQ, çalt eltip bermek, mugt nusgalar we gapy hyzmaty üçin hyzmat edýäris.
Biz ýokary hilli agaç guty we senetçilik önümleri üçin Hytaýda üpjün ediji we hyzmatdaş.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.Sag boluň!