gutarylmadyk çin öndürijisi sosna agaç elipbiý harplary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Önümiň jikme-jigi we ulanylyşy:

gutarmadyk-çin öndüriji-sosna-agaç-elipbiý harplary

Custöriteleşdirilen ululyk, logotip, reňk we dizaýn makullanýar.Customöriteleşdirilen dizaýn we nusgamyz üçin şol bir MOQ bar.

1.Material: hakyky gaty sosna agajy.

2.Itemiň ölçegleri: H = 16 sm

3.Gerlenmedik agaç harplary Agaç harplary Uly öý agaç öý bezegi DIY öý bezegi üçin agaç öý belgisi

4. hyýalyňyzy ulanyň, DIY senet döredijiligini dowam etdiriň, has ajaýyp öý bezeglerini goşuň

5. highokary hilli agaç materiallary, ähli harplar / sanlar / nyşan tebigat sosna agajy tarapyndan ýasaldy, tekiz, berk we boýaglar, reňkleýjiler we beýleki pigmentler bilen ulanmak aňsat.

6. Ulanyşyň giň görnüşi: agaç harplar diňe maşgala diwary ýa-da otag bezegi hökmünde däl, eýsem gapy bezegi, öý bezegi, sahna bezegi, toý bezegi, doglan gün bezegi we ş.m .;agaç harplar haýran galdyryjy nyşana öwrüler

7. bu agaç sowgady dostlaryňyza, garyndaşlaryňyza, kärdeşleriňize ýa-da başgalara sowgat edip bilersiňiz, ýa-da ýubileý, doglan gün, dynç alyş, däp-dessurlar, Eneler güni, Şükür güni, Ro Christmasdestwo, Hallowin, gutardyş möwsümi ýa-da täze birine gutlag sowgady hökmünde berip bilersiňiz. goňşusy

8. Müşderi hyzmatymyz.Önümlerimiz hakda soragyňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Meseläni çözmäge kömek etmäge şatdyrys

baoer (1)
biaohe

xiangqi (1) xiangqi (8) xiangqi (9) xiangqi (10) xiangqi (5) xiangqi (6) xiangqi (7) xiangqi (4) xiangqi (3) xiangqi (2) xiangqi (13)

baoer (2)
faq
xiangqi (14)

  • Öňki:
  • Indiki: